»


Om galleriet
Utställningar
ScandArt Club
ScandArt Shop
Länkar
Kontakta oss

 

 

 

 

 

 

 

 


ScandArt Gallery

Annika AhlbergArdy Strüwer
Född i Batavia på Java, verksam idag i Frankrike  
 
Ardy kom till Holland som 10-åring och där vaknade hans konstintresse vilket förde honom till Kungliga Konstakademin i Haag. Så småningom flyttade Ardy till Sverige för fortsatta studier vid Kungliga Konstakademins grafiska avdelning i Stockholm. I Paris har Ardy arbetat i den kända grafiska ateljén Clot, Bramsen & Georges och i New York på likaledes välrenommerade The American Atelier. Sedan 1986 bor Ardy i Frankrike, närmare bestämt i Montfort l´Amauary, där ljuset ger honom en bättre förutsättning för att måla.
Att vara målare är att fungera som optisk författare, säger Ardy. Att måla är att tala ögonens språk och att betrakta målningen är att läsa i form och färg. Man kan se på konst med tre ögon; sina egna två plus hjärtats.

Ardy målar i explosiva färger, oftast i surrealistisk stil med kvinnoansikten som ofta återkommande motiv. Hans konst är en hyllning till livets ursprung, kvinnan. Ardys bildvärd är fylld av orientalisk prakt, kvinnobesatthet och surrealistiska färgdrömmar, som är glimrande vacker och samtidigt rymmer skikt av trolldom och vanvett. Det är ett slags besvärjande bilder, som hela tiden kretsar kring skönhetsdyrkan, erotisk längtan och överflöd av generositet. Hans bilder är ett slags nakna bekännelsedokument av en människa som vill visa oss att äventyret, det fantastiska och skönt sensuella även finns för åskådaren.
Internationellt har Ardy blivit ett stort namn och han har haft utställningar i Europa och i USA. Han är representerad i många privata samlingar och på museer, bl.a. Moderna Museet i Stockholm, Gemeente Museum i Haag och Peter Stuyvesant Collection.

Hemsida: www.ardystruwer.com
Konstverk: Målningar av Ardy Strüwer

Utbildning:

Kungliga Konstakademin i Haag
Kungliga Konsthögskolan i Stockholm

 

 

 

 

Antal träffar på denna sidan: